Geogebra

Geogebra-utskrift i Word

Når dere bruker geogebra til å løse en oppgave, må løsningen av denne legges inn i en word fil som skal skrives ut, nedenstående er en guide på hvordan dere skal gjøre dette.

 1. Husk å justere aksene underveis slik at grafikkfeltet viser «alt».
 2. Åpne menyen i geogebra øverst i høyre hjørne, gå inn på innstillinger og endre til skriftstørrelse 20 slik at det er greit å lese etter utskrift.
 3. Gjør oppgavene
 4. Før du kopierer over i Word, sjekk at du har med:
 5. Åpne menyen øverst i høyre hjørne: velg: Export image og Velg deretter: Kopier til utklippstavla
 6. Åpne et Word dokument: Begynn med å skrive ditt navn (på eksamen skal skrives kandidatnummer) og oppgavenr. i topptekst.
 7. Høyreklikk i Word dokumentet, velg deretter «alternativer for innliming og lim inn»
  • Svar på deloppgavene i oppgaven din med tekst og evt. bilde.
  • Skriv hvilke kommandoer og verktøy du har brukt, forklar hvordan du fant ut svaret.
  • Skriv en konklusjon på hver oppgave (skriv en svarsetning). Vis tydelig hva som er svaret.
 8. Skriv ut
 9. Sjekk utskriften. Ser alt bra ut?
 10. Les oppgaven en gang til. Har du svart på alt og fått med alt?