Statistikk

Excel og koder i statistikk

Excel har forskjellige koder som vi kan bruke når vi regner med statistikk.

Antall observasjoner: =ANTALL( deretter markerer du alle data du ønsker å undersøke
Høyeste verde: =STØRST( deretter markerer du alle data du ønsker å undersøke
Laveste verdi: =MIN( deretter markerer du alle data du ønsker å undersøke
Variasjonsbredde: =STØRST( deretter markerer du alle data du ønsker å undersøke -MIN( deretter markerer du alle data du ønsker å undersøke
Gjennomsnitt: =GJENNOMSNITT( deretter markerer du alle data du ønsker å undersøke
Median: =MEDIAN( deretter markerer du alle data du ønsker å undersøke
Typetall: =MODUS( deretter markerer du alle data du ønsker å undersøke

En kode ville for eksempel se sånn her ut =GJENNOMSNITT(E1:L4)

Her er et eksempel i en excel fil på hvordan det kan være gjort:
Oppgave: Rut har gjennomført en undersøkelse og funnet at følgende karakterer ble gitt på en matematikkprøve
xlsxrut.xlsx